US

Välkommen till ORK's Ungdomssektion!


För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas.

”Ungdomar ska ingå som förtroendevalda i våra styrelser,

sektioner och kommittéer, för att ge unga ökad kunskap

och möjlighet att påverka hur verksamheten ska utformas”