Samarbeten

Samarbeten

 

SISU

SISU Idrottsutbildarna Småland är idrottens utbildningsorganisation i Småland och en av två organisationer som ingår i paraplyorganisationen Smålandsidrotten (Smålands Idrottsförbund är den andra).


SISU hjälper småländska idrottsföreningar och specialdistriktsförbund (SDF) att utvecklas. SISU erbjuder föreläsningar, kurser och lärgruppsverksamhet som på olika sätt förbättrar vår verksamhet.


Föreningssteget

Föreningssteget ska hjälpa föreningar i det förebyggande arbetet mot alkohol, tobak och droger.

Det är ett brett samarbete mellan föreningar, företag och myndigheter, som alla strävare mot ett tryggare Oskarshamn.


För några år sedan tog Oskarshamns AIK och OKG initiativ till Föreningssteget. Syftet är att få ett bättre, säkrare och tryggare samhälle för alla. Andra engagerade är SKB, Oskarshamns kommun, Swedbank och Brottsförebyggande rådet, Brå.


Föreningssteget strävar efter att:

  • Senarelägga alkoholdebuten hos unga
  • Bidra till ett narkotikafritt samhälle
  • Förebygga brottslig verksamhet
  • Främja ett tobaksfritt liv


Ovan nämnda punkter kan uppnås på olika sätt, till exempel genom att vi som är medlemmar i Föreningssteget erbjuds föreläsningar och utbildningar eller genom att uppmuntra gemenskap över föreningsgränserna.


Att samarbeta kan också spara både tid och pengar, vilket är positivt eftersom vi är många föreningar som kämpar med små ekonomiska medel.


För ORK och alla andra föreningar är det kostnadsfritt att delta i Föreningssteget. Däremot ingår det att man ska delta på föreläsningar och på Trygga Gatan-vandringar nattetid.


 

Ny medlemsförmån!

ORK har tecknat ett föreningsavtal med Granngården AB. Detta ger medlemmar i ridklubben 2 % kundklubbsbonus hos Granngården och samtidigt får föreningen 2 % på alla inköp.

Läs mer här.