Förening

Föreningen

 

Att utöva denna sport kräver hårt arbete, engagemang och kräver också ett stort ansvar, som ger både kärlek och gemenskap tillbaka. Hos oss får alla ta sitt ansvar för att verksamheten skall fungera, vilket är en viktig del i utbildningen. Föreningen överlever tack vare ideella krafter från våra medlemmar, samt ridskoleverksamheten.

"Genom stark och tydlig demokrati skall alla ges möjlighet att delta i en föreningsverksamhet där man trivs och alla känner sig välkomna.

Här ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

Ridsporten skall präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet"- utdrag från Svenska Ridsportsförbundets värdegrund och policy.


Barn, ungdomar, vuxna, lektionsryttare eller  egen hästägare, kunnig, inte kunnig, frisk, sjuk...

...Tillsammans är vi ALLA Oskarshamns Ridklubb!