Sponsring

Välkommen till en bättre värld!


Genom att bli en stolt sponsor, vill vi som förening ge dig möjlighet att upptäcka en ny värld och kanske för dig, en sport som du aldrig tidigare har kommit i kontakt med. Att utöva denna sport kräver hårt arbete, engagemang och ett stort ansvar som ger både kärlek och gemenskap tillbaka!


Man kan börja med ridning när som helst i livet. Klubben har idag många ungdomar och vuxna som är engagerade i föreningen, och som rider mindre sällan, men som aktivt deltar i underhåll av stall och skötsel av våra hästar. 


Vi som föreningen har det yttersta ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt som gör att både barn, ungdomar och hästar trivs på bästa sätt.Och det är här ni, som eventuell sponsor eller partner, kommer in i bilden.


För att bedriva verksamheten på ett önskvärt sätt är vi idag beroende av det stöd som näringslivet ger i form av ekonomiska bidrag, redskap och utrustning.


Kanske kan vi tillsammans hitta ett samarbete oss oss emellan?


Kontakta oss gärna på info@oskarshamnsrk.se eller 070-3211832.