Föreningen

OM FÖRENINGEN

 

Att utöva denna sport kräver hårt arbete, engagemang och kräver också ett stort ansvar, som ger både kärlek och gemenskap tillbaka. Hos oss får alla ta sitt ansvar för att verksamheten skall fungera, vilket är en viktig del i utbildningen. Föreningen överlever tack vare ideella krafter från våra medlemmar, samt ridskoleverksamheten.

"Genom stark och tydlig demokrati skall alla ges möjlighet att delta i en föreningsverksamhet där man trivs och alla känner sig välkomna.

Här ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

Ridsporten skall präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet"- utdrag från Svenska Ridsportsförbundets värdegrund och policy.


Tillsammans är vi ALLA Oskarshamns Ridklubb!

VÅR HISTORIA


Den 23 maj 1951 bildades Oskarshamns Ridklubb av 36 personer som redan denna kväll tecknade medlemskap. Till interimsstyrelse valdes Erik Broberg, Harald Grundström, Holger Johansson, Sture Johansson, Barbro Schwartz och Walter Grauers. Flera av dessa hade grundlagt sitt ridintresse under värnpliktstiden och beredskapen. Tiden var ju endast fem år efter krigs- slutet.


STADGAR

VÅR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

VERKSAMHETSPLAN

MER INFORMATION RIDSPORT


Här kan du klicka vidare till mer information både på distriktsnivå och förbundsnivå

 

  • Smålands ridsportförbund
  • Svenska ridsportförbundet

GDPR