Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande


Eva Häll

eva.hall@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Information, kommunikation, press, ekonomi, kommunen


Ledamot


Ulrika Svensson

ulrika.svensson@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Föreningssteget, anläggning, cafeteria

Suppleant


Marina Molin

marina.molin@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Tävling, medlemsuppstallning

Vice Ordförande


Jerker Hagman

jerker.hagman@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Sponsring, ekonomi, personal


Ledamot


Kerstin Wigren

kerstin.wigren@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Grönt kort, miljö

US- ledamot


Julia Karlsson

julia.karlsson@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Tävling

Sekreterare


Åsa Isaksson

asa.isaksson@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Kommunen

Ledamot


Anna Rockström

anna.rockstrom@oskarshamnsrk.se


Ansvarsområden

Bidragsansökningar

US- suppleant


Kajsa Tvingsell

kajsa.tvingsell@oskarshamnsrk.se