Föreningens historia

OSKARSHAMNS RIDKLUBB GRUNDADES 1951


Den 23 maj bildades Oskarshamns Ridklubb av 36 personer som redan denna kväll tecknade medlemskap. Till interimsstyrelse valdes Erik Broberg, Harald Grundström, Holger Johansson, Sture Johansson, Barbro Schwartz och Walter Grauers. Flera av dessa hade grundlagt sitt ridintresse under värnpliktstiden och beredskapen. Tiden var ju endast fem år efter krigs- slutet. För att främja intresset i staden ordnades redan påföljande månad en bussresa till ryttartävlingar i Eksjö som hade en etablerad klubb.


En ladugård i Sandåsa ställdes välvilligt till klubbens förfogande av staden. Arbetet med om- byggnaden kom snabbt igång, huvudsakligen genom ideella insatser. Foderbordet i mitten bilades bort och blev stallgång och sju spiltor byggdes.

 

HÄSTARNA DÅ


Den 10 oktober anlände de 4 första hästarna, s. k. kronhästar som staten ställde till förfogande med klubben som fodervärd. Dessa uppstallades i Fredriksberg till dess stallet blev färdigställt.


FÖRSTA RIDINSTRUKTÖREN


Holger Johansson utsågs till den förste ridinstruktören och utbildningen kom igång den 24 oktober i Sandåsa. Första ridhuset blev en ombyggd loge i anslutning till stallet. Manfred Karlsson, boende intill stallet, blev stall– och hästskötare. Miljön ute i Sandåsa var helt perfekt med tanke på terrängen, betesmarkerna och närheten till stadens centrum.

RIDSPORT SOM NÖJE


Ridningen som betraktades som ett överklassnöje var på väg att bli ett folknöje, vilket man märkte på medlemstillströmningen. ”Folkhälsan och försvaret främjas av goda ryttare”.